Butiken

Vi tänker oss butiken tillsammans med trädgården som Byns hjärta. Här vill vi erbjuda varor som producerats med kärlek. Som vuxit i vår trädgård eller på gårdar i närheten. Som förädlats med känsla och respekt. Allt är noga utvalt.

Eftersom böcker har en särskild plats i våra hjärtan vill vi också ge utrymme för dem. Konsthantverk av olika slag kan också dyka upp.

Vi vill skapa en atmosfär där man alltid känner sig välkommen. Där man gärna delar med sig av odlingstips, favoritvitsar eller annan klokskap. Här eftersträvar vi ett långsammare tempo och en större närvaro än det samhället förmedlar.