Vår integritetspolicy

Vi samlar endast in och behandlar de personuppgifter som är berättigade för ändamålet.

  • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
  • Korrespondens och annan information såsom anteckningar och e-postmeddelanden i olika ärenden tex. förfrågningar, tidsbokningar, beställningar och leveranser.
Vänligen notera att personlig information som möjliggör identifiering av dig, eller annan känslig information, som du förser genom formulär eller öppna kommunikationskanaler såsom direktmeddelanden i sociala medier, kan komma att läsas och samlas in av andra.


Kakor/Cookies
  • Vi använder tredjepartskakor (third party cookies)  för att samla statistik på vår websida .

  • Vi använder nödvändiga kakor (essential cookies), dvs kakor som måste finnas för att upprätthålla på funktion på websidan .