Gården Byn

 har funnits sedan 1700-talet men nuvarande mangårdsbyggnad är från runt 1860. Tillhörande lada uppfördes 1907, och har på ett sinnerikt sätt använt höjdskillnaden ner mot unnebäcken för att få ett vagnslider och en gödselstack på bottenvåningen.


Idag

2018 flyttade vi in. Så här såg boningshuset ut då. I bakgrunden skymtar bykstugan vars bottenplan hyser ett garage. Där huserades Unnaryds första bil, år 1956.