Vår omställning

Det kan ibland vara spännande att se livet som en saga. Du får ett uppdrag. Efter mycket vånda antar du utmaningen och drar ut på ett strapatsrikt äventyr. Du utmanas på alla tänkbara sätt, möter såväl inre som yttre demoner. Till slut hittar du ändå hem, delvis som en ny människa.

Ibland är det svårt att få fatt i det där uppdraget, ibland vill man inte alls lyssna. Men i vårt fall kunde vi inte tacka nej när Gandalf knackade på dörren.

Vårt uppdrag var att hitta ett nytt sätt att leva. Lämna ekorrhjulet om du så vill. Resan ledde oss från havet till skogen. På kartan skymtade en by på landet.

En vacker vårdag 2018 hittade vi Gården Byn - ett hus, en lada, en bykstuga. Och en trädgård som längtade efter att blomstra.

Nu började uppdraget på allvar. Hur ville vi att livet i Byn skulle gestalta sig? Vad var viktigt för oss? Omsorg om människor, djur och natur var viktigt redan från start. Stort utrymme för kreativitet fanns också med. Andra saker dök upp efter hand, som att våga utmana sig själv och lära sig nya saker. Att bryta med gamla föreställningar om vem jag är och vem jag kan bli.

Det ingår också i sagan att möta draken, att ta sig igenom stormar och ödsliga skogar. Utan dem blir det ingen saga.

Vårt uppdrag har bara startat, men en sak vet vi redan: det viktigaste för att låta livet bli den fantastiska saga som det är, är helt klart relationer. Gemenskap kan uppstå på de mest oväntade sätt!